หูตึงเป็นสิ่งที่ควรระวังไว้เพราะเป็นได้ทุกเมื่อ

ในขณะการประมวลราคาเครื่องช่วยฟังผลของเสียงหูตึงที่เกี่ยวเนื่องในการใช้เครื่องช่วยฟังที่ล้ำสมัย ที่มีความเชิงซ้อนพร้อมด้วยการตั้งค่าโปรแกรมสมองกลให้กับตัวเครื่องเป็นสิ่งจำมาก ด้วยเหตุว่าฟังก์ชั่นบนตัวเครื่องจะมีการปรับแต่งค่ามาจากโรงงานอย่างเดียวกันทุกเครื่องแต่ระดับคนที่ใช้งานจะมีท่าทางประสาทหูหมดสภาพ เคลื่อนคลาดกันไปต่างกันเพราะบางท่านสามารถได้ยินเสียงดังแต่บางท่านไม่ค่อยได้ยิน โดยเหตุนั้นจึงต้องมีการปรับค่าให้เครื่องช่วยฟังเข้ากับหูของแต่ละคน ขั้นแรกของเครื่องช่วยฟังจะเป็นแบบนี้  น้ำเสียงที่เข้าจากภายนอกจะเข้ามายังหูที่ใส่เครื่องแล้วเครื่องจะทำการนำทำนองเสียงนั้นเข้าไปยังตัวแพร่ขยายเสียงพร้อมทั้งทำให้เสียงอึกทึกครึกโครมขึ้นเหมือนรูปร่างทำงานเป็นดอกลำโพงขยายเสียง  น้ำเสียงจะได้ยินดังมากหรือว่าน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เครื่องที่บริเวณหูแน่นหรือไม่ ถ้าเราใส่ไม่แน่นมันจะทำให้มีช่องว่างระหว่างหูพร้อมทั้งมีลมเข้าไปทำให้มีเสียงอื่นๆผสม แบตเตอรี่เป็นสิ่งจำเป็นมากในการใช้งานทั่วไปยิ่งถ้ามีปริมาตรของถ่านเครื่องช่วยฟังมากเท่าใดก็จะสามารถใช้งานได้นานแค่นั้น ดังนั้นผู้ก่อกำเนิดหรือผู้ให้บริการน่าจะใส่ใจกับถ่านมากเพื่อให้ผู้ใช้งานหูตึงอาจจะใช้ได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่มีเรื่องมีราว

ลักษณะตัวเครื่องนั้นมีจำหน่ายมากหน้าหลายตาประเภทราคาเครื่องช่วยฟัง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแขวนหู เค้าโครงสวมในรูหู เป็นต้น ประเภทการใช้งานนั้นพึงคำนึงถึงการงานของแต่ละคน สมมุติคนที่มีกิจธุระพวกเน้นลุยๆควรจะใช้อันที่กระจิ๋วเพื่อความสบายในการทำงาน ผู้ใหญ่ที่มีอาการหูตึงพึงให้การดูแลตัวเองให้มีอนามัยที่ดีตลอดเวลา น่าจะบริหารร่างกายทุกวันแต่ไม่ต้องออกกำลังกายหนักมาก ทำให้ตัวตนกำยำล่ำสันจะได้ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงหมอสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพราะในโรงพยาบาลนั้นมีแต่ไวรัสคนที่มีความภูมิคุ้มกันหูตึงที่ดีมากก็จะช่างเถิด อย่างไรก็ตามคนบางคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแต่จำเป็นต้องเข้าไปหานายแพทย์เพราะมีสภาพหูหนวก จึงต้องเข้าไปวิเคราะห์หูธรรมดาหมอหูตึงจะชี้ช่องทางว่าคนที่มีคำถามทางหูนั้นมีอาการระดับไหน เพื่อนำสภาพมาตรวจจับสาเหตุที่เป็นเหตุให้ประสาทหูเสื่อมอย่างเคร่งครัด พร้อมด้วยนำค่าที่ได้มาทำเป็นตารางรายการเพื่อนำมาปรับแต่งค่าเครื่องช่วยฟังให้เข้ากับหูของคนเจ็บ สภาพเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะเกิดกับผู้มีอายุเท่านั้นแต่จะเกิดกับคนที่เข้าทำงานที่มีเสียงดัง