หูฟังสำหรับคนหูตึงคือสิ่งที่คนหูตึงในปัจจุบันสวใใส่ตลอดเวลา

ทั้งที่หูฟังสำหรับคนหูตึงการประมวลผลของเสียงที่เกี่ยวเนื่องในการใช้เครื่องช่วยฟังที่เข้าสมัย ที่มีความสลับซับซ้อนพร้อมทั้งการตั้งค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับตัวเครื่องมือเป็นสิ่งจำมาก ฟังเพราะฟังก์ชั่นบนตัวเครื่องจะมีการตั้งค่ามาจากโรงงานอย่างเดียวกันทุกเครื่องแต่ระดับคนที่ใช้งานจะมีกิริยาอาการประสาทหูทรุดโทรม ผิดแผกกันไปไม่เหมือนกันเพราะบางคนสามารถได้ยินเสียงดังแต่บางคนไม่ค่อยได้ยิน ฉะนั้นจึงต้องมีการตั้งค่าให้เครื่องช่วยฟังเข้ากับหูของปัจเจกชน ฐานรากของเครื่องช่วยฟังจะเป็นด้วยเหตุนี้  น้ำเสียงที่เข้ามาจากภายนอกจะเข้ามายังหูที่ใส่เครื่องมือแล้วเครื่องจะทำการนำทำนองเสียงนั้นเข้าไปยังตัวแพร่ขยายเสียงพร้อมทั้งทำให้เสียงอึกทึกครึกโครมขึ้นเหมือนลักษณะทำงานเป็นต้นลำโพงขยายเสียง  ทำนองเสียงจะได้ยินดังมากหรือไม่ก็น้อยขึ้นกับว่าเราใส่เครื่องที่ที่ตั้งหูแน่นหรือไม่ ถ้าเราใส่ไม่แน่นมันจะเป็นเหตุให้มีระยะห่างระหว่างหูพร้อมกับมีลมเข้าไปทำเอามีเสียงอื่นๆผสม แบตเตอรี่เป็นสิ่งจำเป็นมากในการใช้งานหูฟังสำหรับคนหูตึงยิ่งถ้ามีปริมาตรของถ่านเครื่องช่วยฟังมากแค่ไหนก็จะสามารถใช้งานได้นานแค่นั้น เพราะเช่นนั้นผู้สร้างหรือว่าผู้ให้บริการน่าจะใส่ใจกับถ่านมากเพื่อให้ผู้ใช้งานอาจจะใช้ได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่มีเรื่องมีราว

รูปร่างตัวเครื่องนั้นมีจำหน่ายหลายหลากประเภท ไม่ว่าจะเป็นแม่แบบเกาะเกี่ยวหู ต้นแบบสวมในรูหู เป็นต้น รูปร่างการใช้งานทั่วไปนั้นควรคำนึงถึงการทำมาหากินของแต่ละคน หากว่าคนที่มีกิจธุระพวกมุ่งเน้นลุยๆน่าใช้อันที่กะทัดรัดเพื่อสวัสดิภาพในการทำงาน คนสูงวัยที่มีท่าทางหูตึงควรให้การดูแลตัวเองให้มีอนามัยที่ดีตลอดเวลา ควรจะออกกำลังกายทุกวันแต่ไม่ต้องออกกำลังกายแรงมากหูฟังสำหรับคนหูตึง ทำให้ตัวตนบึกบึนจะได้ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นประจำ ทั้งนี้เพราะในโรงหมอนั้นมีแต่เชื้อโรคคนที่มีความภูมิคุ้มกันที่ดีมากก็จะช่างเถิด อย่างไรก็ดีคนบางคนที่มีภูมิต้านทานต่ำแต่ต้องเข้าไปหาแพทย์เพราะมีสภาพหูหนวก จึงต้องเข้าไปตรวจค้นหูตลอดเวลาหมอจะแนะนำว่าคนที่มีคำถามทางหูนั้นมีหูฟังสำหรับคนหูตึงอาการระดับไหน เพื่อนำอาการมาตรวจจับสาเหตุที่ทำเอาประสาทหูเสื่อมอย่างตั้งใจ พร้อมทั้งนำค่าที่ได้มาทำเป็นแผนภูมิเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนค่าเครื่องช่วยฟังให้เข้ากับหูของคนไข้ สภาพเหล่านี้ไม่จำเป็นหูฟังสำหรับคนหูตึงที่จะเกิดกับผู้สูงวัยเท่านั้นแต่จะเกิดกับคนที่ประจำการที่มีเสียงดัง