หูหนวกนัน้มีระดับการได้ยินอยู่หลายแบบสามาระตรวจสอบได้ที่โรงพยาบาล

หูหนวกทั้งๆการประเมินผลของเสียงที่เกี่ยวโยงในการใช้เครื่องมือช่วยฟังที่สมัยใหม่ ที่มีความซับซ้อนพร้อมทั้งการตั้งค่าโปรแกรมสมองกลให้เชื้อราในหูกับตัวเครื่องมือเป็นสิ่งจำมาก ก็เพราะว่าฟังก์ชั่นบนตัวเครื่องจะมีการปรับแต่งค่ามาจากโรงงานเหมือนกันทุกเครื่องแต่ระดับคนที่ใช้งานจะมีกิริยาท่าทางประสาทหูโทรม ผิดแผกกันไปต่างกันเพราะบางท่านสามารถได้ยินเสียงดังแต่บางคนไม่ค่อยได้ฟัง ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแต่งค่าให้เครื่องช่วยฟังเข้ากับหูของแต่ละคน พื้นฐานของเครื่องช่วยฟังจะเป็นแบบนี้สเต็มเซลล์  น้ำเสียงที่เข้าจากภายนอกจะเข้ามายังหูที่ใส่เครื่องมือแล้วเครื่องมือจะทำการนำน้ำเสียงนั้นเข้าไปยังตัวขยายเสียงพร้อมด้วยทำให้เสียงดังขึ้นเหมือนลักษณะทำงานเป็นลำโพงขยายเสียง  น้ำเสียงจะได้ยินดังมากหรือว่าน้อยขึ้นกับว่าเราใส่เครื่องที่บริเวณหูแน่นหรือไม่ ถ้าเราใส่ไม่แน่นมันจะทำเอามีระยะห่างระหว่างหูหนวกพร้อมทั้งมีลมเข้าไปทำเอามีเสียงอื่นๆปะปนกัน แบตเตอรี่เป็นสิ่งจำเป็นมากในการใช้งานทั่วไปยิ่งถ้ามีความจุของถ่านเครื่องช่วยฟังมากเท่าไหนก็จะสามารถใช้งานได้นานแค่นั้น ด้วยเหตุนั้นผู้ก่อตั้งหรือว่าผู้ให้บริการน่าจะใส่ใจกับเชื้อราในหูและถ่านมากเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่มีเรื่องมีราว

รูปร่างตัวเครื่องนั้นมีจำหน่ายต่างๆ นาๆประเภท ไม่ว่าจะเป็นทรงคล้องหู แบบแปลนสวมในรูหู เป็นต้น ประเภทการใช้งานนั้นพึงคำนึงถึงภารกิจของแต่ละคน สมมติว่าคนที่มีอาชีพพวกมุ่งเน้นลุยๆพึงใช้หูหนวกอันที่กระจ้อยร่อยเพื่อความคล่องในการทำงาน คนแก่ที่มีกิริยาอาการหูตึงควรจะให้การดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีตลอดเวลา ควรออกกำลังทุกวันแต่ไม่ต้องออกกำลังกายหนักมาก ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าจะได้ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงหมอปกติ เหตุเพราะในโรงพยาบาลนั้นมีแต่ไวรัสคนที่มีความภูมิคุ้มกันที่ดีมากก็จะช่างเถอะ แต่คนบางคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแต่จำเป็นเข้าไปหาหมอเพราะมีสภาพหูหนวก จึงต้องเข้าไปตรวจสอบหูซ้ำๆหมอจะแนะแนวว่าคนที่มีคำถามทางหูนั้นมีอาการระดับไหน เพื่อนำอาการมาสำรวจสาเหตุที่ทำให้ประสาทหูเสื่อมอย่างเอาจริงเอาจัง พร้อมด้วยนำค่าที่ได้มาทำเป็นแผนภูมิเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนค่าเครื่องช่วยฟังให้เข้ากับหูของคนป่วยหูหนวก กิริยาอาการเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะเกิดกับผู้อาวุโสเท่านั้นแต่จะเกิดกับคนที่ประจำการที่มีเสียงดัง