สงสัยกันไหมว่า โคโรน่าไวรัสสามารถปนเปื้อนอยู่ในอาหารได้หรือไม่

คลังภาพ

ขนาดเนื้อไก่ยังพบการปนเปื้อนของเชื้อแบคท … อ่านเพิ่มเติม