การใช้หูฟังมีผลเสียต่อการได้ยินได้อย่างไร

เราชอบฟังเสียงต่างๆเพื่อให้ได้อรรถรสหรือได้ยินฟังชัด ยิ่งเป็นการดูหนังหรือฟังเพลงด้วยแล้วยิ่งทำให้มีความตื่นเต้นมากขึ้นไปอีก การใช้หูฟังในการดูแอพหรือเล่นแอพต่างๆจึงเป็นต้นเหตุของการทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน เพราะการฟังที่มากจนเกินไปก็ส่งผลโดยตรงให้กับหูของเรามากเช่นกัน

ซึ่งหลักการที่แพทย์ได้มีการระบุไว้เกี่ยวกับข้อจำกัดในความดังของเสียงอยู่ที่ 90 เดซิเบล ซึ่งหากเรามีการฟังที่ยาวนาน ผลที่เกิดก็ย่อมมีโอกาสสูงเช่นกัน 

สำหรับเสียงที่มีความดังของหูฟังน่าจะอยู่ที่ประมาณ 85 เดซิเบลหรืออาจจะมากกว่านั้นบบางรุ่นอาจจะถึง 104 เดซิเบล ด้วยแหละเนื่องจาการรับฟังเสียงเหล่านี้หากมีความดังมากในระดับนี้เป็นเวลานานๆมันต้องส่งผลถึงระบบประสาทหูอย่างแน่นอน

และนั้นก็คือการเป็นต้นเหตุให้ท่านอาจจะเป็นหูหนวก หูตึง ที่จะต้องพึ่งเครื่องช่วยฟัง อย่างแน่นอนหากไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆแบบนี้

ทราบหรือไม่ว่าการรับฟังเสียงที่มีความดังมากเกินไป ทำให้เกิดการสูญเสียในเรื่องของประสาทหูได้

เสียงที่เราได้ยินนั้นจะทำการผ่านช่องของหูเป็นการเปลี่ยนจากคลื่นพลังงานให้เกิดเสียง เพราะเนื่องจากขนที่อยู่ภายในหูของเรานั้นจะเป็นตัวช่วยเพื่อการส่งสัญญาณต่างๆเหล่านี้นั่นเอง

กระบวกการเปลี่ยนแปลงจะระบบคลื่นนั้นจะทำการส่งต่อไปเป็นทอดๆเพื่อเป็นการส่งไปยังประสาทของหู เหตุการณ์เหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายให้แก่หูของเราได้ง่ายหากมีการส่องคลื่นพลังงานที่มีความดังมากและเป็นเวลานานๆ 

ผลเสียหายจากการได้ยินที่ดังระดับนี้ เป็นการทำให้เราไม่สมประกอบได้เลยแหละ เราอาจจะเห็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของเสียง ซึ่งพวกเขานั้นจะต้องคอยพึ่งตัวช่วย อย่างเช่น เครื่องช่วยฟัง เพื่อเป็นการช่วยยให้ตนได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเป็นเพราะต้นเหตุมาจากการฟังอย่างเดียวนะ เพราะการผิดปกติเหล่านี้ มันเกิดจากกรรมมพันธ์และเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆได้เช่นกัน 

หากท่านไม่ได้เป็นโดยกรรมพัธ์หรือจากอุบัติเหตุ แต่มีอาการผิดปกติต่างๆ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวิฉัยให้ถูกกับอาการ จะได้รีบแก้ไขให้ถูกทางหากมีการได้ยิน เสียงต่างๆที่ก้องอยู่ในหูของท่าน หรือไม่ได้ยินอะไรเลย หรืออาจจะได้ยินแต่ไม่ชัดเท่าไหร่นัก ก็ควรรีบทำการพบแพทย์โดยด่วน

กล่าวคือการใช้หูฟังไม่ผิด แต่ระดังความดังในการฟังส่งผลให้เกิดการเสื่อมเสียของหูเราได้ ดังนั้นเราควรเลือกใช้หูฟังอย่างเหมาะสม และไม่ควรเปิดดังจนเกินไป หากไม่มีความจำเป็นในการใช้หูฟังก็ไม่ควรใช้ให้มากเกินไป ควรใช้แค่พอดีและให้เหมาะสมกับการใช้งาน